ÁBF

Bérlési alapfeltételek:

 • ·         Magányszemély esetén: Érvényes bérléshez szükséges okmányok: személyi igazolvány, lakcímkártya, minimum 3 éve szerzett jogosítvány
 • ·         Céges bérlés esetén: Friss 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány, bélyegző, és személyesen magára az aláíróra, aki személyét az okmányai bemutatásával igazolni tudja.
 • ·         Minimum/maximum korhatár: betöltött 23 év / 70 év

A bérleti díj a bérlés kezdetekor fizetendő készpénzben a kaucióval együtt. A kaució értéke -típusonként változik- ami a bérleti idő lejárta után visszajár, amennyiben az autó állapota az átadáskor megállapított állapottal megegyezik.

Az autó az alábbi területeken korlátozás nélkül használható:

 • ·         Az Európai unió területe
 • ·         Svájc

A gépjárművet csak a bérleti szerződében feltüntetett személy vagy személyek vezethetik. A gépjármű vezetője köteles betartani a külföldi és belföldi jogszabályokat, közlekedési és hatósági szabályokat, azok be nem tartásának következményeiért kizárólag a bérlő felel.

Alapvető kikötések:

Tilos a gépjárművet:

 • ·         Másnak bérbe adni, kölcsönadni
 • ·         Alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyás alatt álló személynek átadni
 • ·         A gépjárművet vontatni, versenyezni vele, üzletszerű személyszállításra használni
 • ·         Vámköteles árukat törvényellenesen szállítani
 • ·         Szállítható személyek számát meghaladóan személyeket szállítani
 • ·         Az előírt súlyt meghaladóan terhelni
 • ·         Állatot szállítani. Kutya, macsaka valamint egyéb házikedvenc szállítása csak mobil kenelben lehetséges
 • ·         A gépjárművet a bérbeadó által megjelölt szervizén kívül mással szervizeltetni
 • ·         Az előírt üzemanyagtól eltérő üzemanyagot bele tankolni és azzal működtetni
 • ·         A járműbe beszerelt biztoságtechnikai berendezéseket kiszerelni, azok használatát mellőzni, üzemképtelenné tenni

Általános díjtáblázat:

Kiegészítők bérleti díjai napidíj 10 napot meghaladó bérlés esetén
Kerékpár szállító 3000 Ft Egyedi ajánlat
Tetőbox 3000 Ft Egyedi ajánlat
GPS navigáció 2000 Ft Egyedi ajánlat
Közlekedési Szabálysértés, kihágás, bűncselekmény miatt felszámolt díjak
Közlekedési szabálysértés, kihágás vagy bűncselekmény büntetés összege
Útdíj fizetés elmulasztása büntetés összege
Eljárási díj, közlekedési szabálysértés, kihágás vagy útdíj elmulasztása esetén ügyenként 5000 Ft
Eljárási díj, bűncselekmény esetén ügyenként 30 000 Ft
 Foglalás lemondása a bérlést megelőző 72 órán belül  bérleti díj 50%
A Gépjármű Lopása, tartozékainak elvesztés, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett sérülés és rongálás után felszámolandó díjak
Gépjármű Lopás esetén 20% min. 200 000 Ft* cascomentes autók esetén teljes összeg
Total kár esetén 20% min. 200 000 Ft* cascomentes autók esetén teljes összeg
Szerződésszegés miatt visszaszállítás 250 Ft / km
Forgalmi engedély elvesztése 20 000 Ft
Rendszámtábla elvesztése 36 000 Ft
Gyári kulcs elvesztése 143 000 Ft
Nem rendeltetetés szerű használatból fakadó károk díjvonzata
Hajtáslánc Javítási költség, min. 200 000 Ft
Futómű Javítási költség, min. 50 000 Ft
Karosszéria elemek fényezésének sérülése után fizetendő díjak
Oldalelemek – elemenként 40 000 Ft
Tető 80 000 Ft
Alváz 50 000 Ft
Motorháztető 60 000 Ft
Csomagtér ajtó 40 000 Ft
Lökhárító 50 000 Ft
Ablakok, lámpák törése után felszámított díjak
Első szélvédő 80 000 Ft
Hátsó szélvédő 60 000 Ft
Ajtó és C oszlop mögötti üveg 40 000 Ft
Első fényszóró / db 100 000 Ft
Hátsó fényszóró / db 80 000 Ft
Belsőtér
Vegyszeres kárpittisztítás 25000 Ft
Ülés Törés, hasadás, vágás 50 000 Ft
Tároló rekeszek fedelének törése 20 000 Ft
C oszlop mögötti ablaknyitó záró fülének törése 20 000 Ft
Kormánykapcsoló bármely karjának törése 30 000 Ft
Középső visszapillantó tükör törése 20 000 Ft
Gyermekfigyelő tükör törése 10 000 Ft
Kiegészítők Sérülés Elvesztés
Kerékpár szállító 20 000 Ft 50 000 Ft
Tetőbox 20 000 Ft 50 000 Ft
Inverter 10 000 Ft 30 000 Ft
GPS navigáció 10 000 Ft 30 000 Ft
Babaülés 20 000 Ft 40 000 Ft
Gyermekülés 20 000 Ft 40 000 Ft